top of page
FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

EU financed projects

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

POIR.02.01.00-00-0066/19-02 - 30 September 2019

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze badania i implementacji innowacyjnych technologii i materiałów w branży środków higienicznych i opakowań”w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Our company has signed an agreement for building an R&D facility for researching and implementing innovative technologies and materials in the higiene and packaging industry.

Currently, we are looking for companies that can assist in the construction of the facility - please find below the appropriate link:

21-01-2021: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26311

bottom of page